Aviso legal

1. LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO
En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información (LSSI), divúlgase a seguinte información xeral:
Que o dominio www.macomdeza.gal a partir de agora o sitio web está rexistrado a nome de MACOMDEZA MANTENIMIENTO, SL con domicilio social. en C / Corredoira Nº 23 baixo, 36500 – Lalín (Pontevedra); empresa inscrita no Rexistro Mercantil de Volume, da sección, Folio, Folla, primeira inscrición, provista de CIF ESB02953669, a partir de agora O TITULAR.
2. CONDICIÓNS DE USO
I.- USUARIOS/AS
O acceso e/ou uso del Sitio Web www.macomdeza.gal, atribúe a quen cumpra a condición de usuario, aceptando, desde ese momento, íntegramente e sen reserva, estas condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifican ou substitúen as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.
II.- UTILIZACIÓN DO SITIO WEB, OS SEUS SERVIZOS E CONTIDOS
O usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.
Do mesmo xeito, está prohibido o uso da web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera terceiro, ou que, de calquera xeito, poida causar danos ou impedir o normal funcionamento do sitio web.
En canto aos contidos (información, textos, gráficos, ficheiros de son e / ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), está prohibido:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que conte coa autorización dos seus lexítimos propietarios ou se estea legalmente permitido.
 • Calquera violación dos dereitos do TITULAR ou dos seus lexítimos propietarios sobre eles.
 • O seu uso para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 • Calquera intento de obter o contido do sitio web por calquera medio que non sexa o posto a disposición dos usuarios, así como os usados ​​habitualmente na rede, sempre que non causen ningún dano ao sitio web.
III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL
O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e o deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar os servizos, os contidos e as condicións de acceso e / ou uso dos mesmos.
IV.- HIPERENLACES
O establecemento de calquera “hiperenlace” entre unha páxina web e o sitio web estará suxeito ás seguintes condicións:

 • Non está permitida a reprodución, total ou parcial, de calquera dos servizos ou contidos do sitio web.
 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, etiqueta do establecemento, denominación, logotipo, lema ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR.
 • En ningún caso, EL TITULAR será responsable do contido ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se fai o “hiperenlace” ou da información e declaracións incluídas nela.
V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE
O TITULAR non concede ningunha garantía nin é responsable, en ningún caso, dos danos de calquera natureza que poidan ser causados ​​por:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo da web e / ou dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez da web e / ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados específicos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou nocivos nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente e fraudulento, ao contrario destas Condicións Xerais, boa fe, usos xeralmente aceptados ou orde pública, do sitio web, dos seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do sitio web.
VI. DURACIÓN
A duración da prestación do servizo e servizos do sitio web é indefinida.
Non obstante o anterior, O TITULAR resérvase o dereito de interromper, suspender ou finalizar a prestación do servizo web ou calquera dos servizos que o compoñen, nos mesmos termos que se inclúen na terceira condición.
VII. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN
Estas Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.
MACOMDEZA MANTENIMIENTO, S.L. e o usuario, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición que lles poida corresponder, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para calquera dúbida que poida xurdir ou accións a exercer derivadas da prestación do servizo. da web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do establecido nesta.
No caso de que o Usuario teña o seu domicilio fóra de España, MACOMDEZA MANTENIMIENTO, SL e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición que lles poida corresponder, sométense á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Lalín.
3. RETIRADA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS
De conformidade coa lei 34/2002 de servizos da sociedade da información, garántelle ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo dun mes despois de comunicar os seus desexos por correo electrónico dirixido a macomdeza@gmail.com.