Calidade

Porque nosa principal meta é satisfacer as necesidades dos nosos clientes e ofrecer un servizo baseado na calidade,
MACOMDEZA MANTENIMIENTOS, S.Lestá inmerso nun proceso de certificación dun Sistema de Xestión de Calidade conforme á normativa UNE-EN-ISO 9001:2015.
Dentro deste sistema de xestión de calidade dispoñemos dun proceso de compras e provedores, polo cal avaliaremos todos os anos aos nosos provedores e/o subcontratas en función de diferentes aspectos como poden ser: as incidencias, o cumprimento de prazos, a calidade do servizo prestado, etc.
Outros documentos de interese: