Solicitude de orzamento

Solicite os nosos servizos
Insira os datos necesarios.
Porémonos en contacto o antes posible.


  • Responsable do tratamento: Os seus datos serán tratados por MACOMDEZA MANTENIMIENTOS, S.L. con domicilio social en C/
   Corredoira Nº 23 baixo, 36500 - Lalín (Pontevedra).
  • Finalidade e legitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e para poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.
  • Cesións: Non serán cedidos a terceiros salvo obriga legal.
  • Prazo: Os seus datos serán tratados o tempo estritamente necesario para o cumprimento da finalidade ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, ata a perda de relevancia do seu uso ou, en todo caso, ata que sexan cancelados en resposta ao exercicio por parte do seu titular dos dereitos correspondentes.
  • Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: macomdeza@gmail.com, ou tamén por escrito, xuntando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade á dirección: C/ Corredoira Nº 23 baixo, 36500 - Lalín (Pontevedra).
  • Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos na nosa política de privacidade: Política de Privacidade